Δες κι εσύ την πτήση των δορυφόρων μας!

Το σύστημα εικονικής αναπαράστασης της πτήσης που έχουμε δημιουργήσει μπορεί να αξιοποιηθεί από οποιονδήποτε δορυφόρο ο οποίος μεταδίδει στοιχεία για την θέση του (συντεταγμένες και υψόμετρο) και για την κλίση του (yaw, pitch, roll). Το σύστημα μας τρέχει και σε πραγματικό χρόνο (κατά την μετάδοση των δεδομένων από τους δορυφόρους) αλλά και ως playback της πορείας τους αφού φτάσουν στο έδαφος.

Το VR μέρος του συστήματος έχει κατασκευαστεί σε HTML και Javascript με την αξιοποίηση του Framework AFRAME.io και μπορεί να λειτουργήσει σε υπολογιστές, tablet, κινητά τηλέφωνα και συστήματα VR από τα πιο ολοκληρωμένα και ακριβά μέχρι τα πιο απλά και οικονομικά μέσω web. Το 2ο μέρος του συστήματος (3D αναπαράσταση με αναλυτικό σχεδιασμό της πορείας) έχει υλοποιηθεί σε Javascript με την αξιοποίηση της βιβλιοθήκης Cesium.js και μπορεί να λειτουργήσει σε υπολογιστές, tablet και κινητά τηλέφωνα μέσω web.

Εδώ θα βρεις την VR αναπαράσταση της πτήσης του δικού μας δορυφόρου στο περιβάλλον webVR: https://vrsat-aframe-2.glitch.me
Κι εδώ την VR αναπαράσταση της πορείας του δορυφόρου των V-space στο περιβάλλον webVR: https://vrsat-aframe.glitch.me
Μια αναλυτική 3D πορεία υπάρχει σε αυτό τον σύνδεσμο: https://3d-environment-vrsat.glitch.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *