Το έργο μας EnviroSocial προκρίθηκε στον διαγωνισμό της JA Greece 2022 τον Μάρτιο του 2022